5. volilni okraj: del občine Koper

     Ime in priimek kandidata