Volilni okraj Škofja Loka

     Ime in priimek kandidata


volilni okraj: območje občine Škofja Loka (sedež: Škofja Loka)