3. volilni okraj: občina Izola

     Ime in priimek kandidata