Naj najprej navedem citat povzet po mediju »žurnal24 ur« zato, da se vidi kako obvešča javnost rumeni tisk in kako so oblast zamišlja ter udejanja lastniško pravico pri javnem obveščanju:

Povzetek:

"Zakonska ureditev prekomerno posega v pravico glasovanja na referendumu," so sporočili iz ustavnega sodišča, kjer še navajajo, da vlado zaradi njenega ustavnega položaja zavezuje dolžnost, da volivce o predmetu referenduma informira stvarno, celovito in transparentno. Lahko se sicer opredeli za ali proti, vendar mora v svojih informacijah predstavljati tako razloge, ki zakone podpirajo, kot tiste, ki mu nasprotujejo. Samo pri takem ravnanju lahko uporablja proračunska sredstva. 

Dejansko stanje pa je bilo naslednje:

Na vsakem soočenju smo bili priča, da je državni sekretar prišel s spremljevalku Pr-ovko ne glede nato ali je bilo to v Murski Soboti, v Mariboru ali v Ljubljani. Na vsako soočenje ga je pripeljal šofer z državnim avtomobilom.

Mi smo prihajali s svojimi avtomobili in se sami vozili domov ter pri tem zaslužili 9 pik, dodatno okoli 750 EUR globe. Vsak bo rekel, prav jim je, kaj se pa gredo demokracijo. Danes jaz, jutri ti, naslednji dan pa vsi. Zakaj smo vozili hitreje je zelo preprosto: domov se nam je mudilo zato, ker smo imeli naslednji dan jutranje obveznosti in del noči smo morali porabiti za spanje. G. Leben pa je med vožnjo spal, skupaj s PR-ovko v avtomobilu, ker je imel zagotovljen službeni prevoz. Zato je potrebno vse te stroške upoštevati pri namenu zlorabljanja oblasti.

Največja »klavnica« pa je bila na RTV. Pravna služba je ugotovila, da mora biti zagotovljena enakost pri vsaki skupini in zato, nam je dala možnost, da v času od 60 do 30 sekund vsak pove svoje proti zakonu. Kvazi vladni predstavniki pa so imeli zato seveda več časa, torej med 90 do 150 sekund. Trdimo, da je RTV pripravili projekt zaničevanje starostnikov pred javnostjo. Sicer živahnemu in iskrivemi g. Viliju Kovačiču (78 let) je postavila RTV nasproti mladega g. Lebna (xx let) in vsakemu odmerjala čas. DESUS (Erjavec), če bi imel kaj spoštovanja do upokojencev starostnikov, ni javno pristestiral, pa bo moral, če to sploh razume. PR-ovka je Lebnu med oddajo za moj, vaš davkoplačevalski denar redno pošiljala SMS sporočila, kaj je bilo pri nas narobe in kaj mora poudariti.

Umetno je ustvarjena dogma, da je bilo uporabljeno samo 97.000 EUR dejanskega denarja. Dejstvo je, da so vsaj štirje državni uslužbenci delali en mesec na protikampanji z vladne strani, dejstvo je, da je bil izjemen pritisk na komercialne TV s strani vladnih PR-ovcev. PR s strani vlade so dokazano usmerjali tuji državljani. Cela kampanja je bila organizirana s strani tujih državljanov, ki so zastopali družbe v lastništvi iz teh tujih držav. Naši PR-ovci so bili zgolj izvrševalci bizantinskih konceptov PR-modelov. Zato je prav, če Vrhovno sodišče ugotovi, da gre za bistveno večje zneske, kakor so bili uradno predstavljeni. Torej gre za sistematično vodenje, prikrivanje in uporabo javnih sredstev.

Prav tako mora Vrhovno sodišče ugotoviti, da je SMC s poslancem Igor Zorčičem namerno zavajala javnost z neresničnimi izjavami. Ta poslanec je rekel, da ima dr. Duhovnik edini interes, da dobi plačano inovacijo, medtem, ko je on javno priznal, da želi zagotavljati delo Kolektorju, (Petriču) posel za 3 milijarde, kar se vidi iz vseh nadaljnih postopkov. Zato je bil nakazan znesek Cerarjevemu društvu v višini 30.000 EUR bil že v prvem razpisu zanesljivo poplačan. Trdimo, da je poslanec Zorčič ravnal koruptivno, ker je Petriču (Kolektorju &) javno zagotavljal posel. To je slovenski javnosti sporočil na način, da mu je zavestno omogočil organizacijski del na RTV tako poslanstvo. Pobudnikom referenduma ni bilo zagotovljeno pojasniti bistvo problema s kontra tezo. Zaradi tega lahko rečemo, da so režiserji soočenj in pravniška služba ravnala koruptivno, ker je pripravila ustrezen scenarij in obvestila nastopajoče pred začetkom snemanja, torej brez možnosti umika.

Iz vsega tega lahko trdimo, da je celoten organizacijski del na RTV skrit za kamerami, vključno s pravno službo zavestno izdelal scenarij, da nas pobudnike referenduma čimbolj diskreditira.

Razumljivo je, da se je tudi scenarij izpada objektivno problematične osebnosti, na katero so bili na RTV opozorjeni, namerno postavilo med dva redna profesorja inženirske stroke. To je samo dokaz več, kako je določeni družboslovci v slovenski javnosti manipulirajo z javnostjo, ter pri tem ustvarjajo vtis smehljajoče stvarnosti.

Naj poudarim še enkrat bistvo problema. Projektanstka gradbena srenja si je z že kot večkrat s ponovljeno lažjo najprej omislila projekt za 800 milijonov, čeprav je vreden 3 milijarde. Namerno je lagala, kako bo vse vredu, pri tem pa ne zagotavlja obnovo obstoječega tira, ki bo v uporabi še najmanj 15 let. Krajani Kraškeih vasi so bili zapeljani z njihovimi političnimi predstavniki. Vzporedno s tem se je dogovarjala z italijani, zato je nastalo slepo črevo. Danes je stanje tako, da namesto pospešene obnove obstoječe proge, in gradnjo 400 kV omrežja do Kopra za napajanje ladij med privezom govorijo proklamatorji tega projekta o ustavljanju razvojnih možnosti. In to delajo skupaj z frontmanoma ekolog g.Leben in etični in moralni predsednik vlade g. Cerar.

Na koncu se vprašam, kako lahko nekdo z negativno referenco na področju spoštovanja ustavnega prava predava ustavno pravo na najstarejši slovenski univerzi. Kdo mu daje potrditev strokovnosti, če je to že tretji primer nespoštovanja ustave v mandatu tega predsednika vlade? Kdo si upa vzgajati nove strokovnjake prava, če osnovnih postulatov ustave ne razume. To ni več vprašanje akademske svobode, v tem konkretnem primeru se izvaja nasilje na osnovnim sporočilom pravne stroke, ki mora etiko in moralo črpati v zapisani ustavi.

 

Prof. Jože Duhovnik