Volilni okraj Radovljica 1

     Ime in priimek kandidata


2. volilni okraj: del občine Radovljica, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Bohinjska BistricaBohinjska BelaKoprivnikSrednja vas v BohinjuStara FužinaGorjeZasipBledRibno (sedež: Radovljica);