Program

Izhodišča - najmanjši skupni imenovalec za VOLITVE v DZ 2018

Razširjene točke iz programa bodo objavljene v kratkem

Lista DavkoPlačevalciSeNeDamoVeč! je DEMOKRATIČNA PLATFORMA ZA UVELJAVITEV NOVIH PRINCIPOV DRŽAVLJANSKEGA NADZORA nad oblastjo. Letošnje volitve bodo prelomne, tako državnozborske, kot lokalne. Tako opevani »mehki prehod« iz totalitarizma, ko smo morali molčati o skoraj vsem, ko smo si bili solidarni v revščini in popolnoma odvisni od države ter hkrati povsem nesvobodni državljani, žal, ni prinesel tako težko želenega rezultata – PRAVE DEMOKRACIJE.


Sistem mehke tranzicije in izčrpavanja je nastajal postopno in je v 25 letih proizvedel lažni občutek napredka, ki pod zaščito zgolj fiktivno neodvisnih institucij, skoraj na vseh področjih onemogoča ALTERNATIVE in celo ustvarja občutek, da si demokracija in blaginja nasprotujeta. Resnica je obratna, med demokracijo in blaginjo ljudstva je vedno obstajala visoka korelacija. Vse kar rabimo, imamo že po tradiciji: delavnost, zdrava pamet ter dosleden boj za resnico, pravico in poštenost. Nikoli ne bomo enaki, lahko pa smo ENAKOPRAVNI – sedaj, danes, takoj.

Politične stranke niso opravilno sposobne za globlje spremembe. To so pokazali primeri, kot so TEŠ6, 2TIR, 3 razvojna os, Magna in odnos vladajoče koalicije do okolja (Kemis, kanalizacija po območju pitne vode, posegi v Naturo 2000…). Da naredimo temu konec, ustanavljamo samostojno kandidatno listo DavkoPlačevalci Se Ne Damo Več! Doseči moramo PREVETRITEV IN POMLAJENJE parlamenta, da bo postal resnična zakonodajna oblast, ne zgolj ekspozitura vlade in/ali sil iz ozadja. Načelna izhodišča za dosego teh ciljev so: 


 

1. PRAVOSODJE v SLUŽBI DRŽAVLJANOV: sem spada pogojna ukinitev trajnega sodniškega mandata za kršitelje človekovih pravic. Uveljavitev materialne odgovornosti sodnikov in transparentnost postopkov preverjanja dejanske usposobljenosti sodnikov in tožilcev za poklic. Prevetriti je treba postopke nabora za sodno izvedenstvo (npr. psihiatre, forenzike ipd.). Za pregon bančnega kriminala je nujno uvesti specializirano tožilstvo tudi s sodelovanjem neodvisnih mednarodno priznanih izkušenih ekspertov.

2. REFERENDUM DRŽAVLJANOM: ukinitev ovir za uveljavitev referendumske volje državljanov in UVEDBA ŠVICARSKEGA MODELA REFERENDUMSKE DEMOKRACIJE, tako da se bo oblast bala ljudstva in ne obratno, kakor danes, ko se ljudje bojimo oblasti. Sem spada tudi PRAVICA DO SPREMEMBE USTAVE: te pravice, žal, ljudstvo pri nas še nikoli ni imelo, zato je čas, da sledimo Ivanu Cankarju: NAROD SI BO PISAL SODBO (ustavo) SAM. Ustavo, ki vsebuje določbe, ki omejujejo politične pravice državljanov, je treba prečistiti in revidirati.

3. SAMOFINANCIRANJE CIVILNE DRUŽBE ! Danes od vlade odvisni ljudje predstavljajo nevladne organizacije, zato poklekajo pred vlado, namesto, da bi ji nastavili ogledalo in vztrajali do konca. Vzpostaviti je treba sodoben, zakonsko reguliran način financiranja civilne družbe z donacijami podpornikov preko telekomunikacijskih operaterjev in z drugimi inovativnimi načini izražanja podpore. Resnična civilna družba je iz družbe izrinjena, namerno pa je uzakonjeno vladno financiranje »nevladnih«, v resnici pa od vlade odvisnih organizacij.

4. VOLILNI SISTEM PO MERI VOLIVCEV in zagotovitev POŠTENOSTI VOLITEV: podaljševanje uporabe slabega proporcionalnega sistema z lepotnimi popravki, kot je npr. preferenčni glas, ni rešitev, saj ne rešuje bistvenega problema, in sicer da 220.000 ljudi v Sloveniji nima zastopstva v DZ in da na volitvah niso izvoljeni tisti, ki so dobili večino glasov. V demokraciji velja načelo »en človek, en glas«, ki pa je z volilnim sistemom, ki predvideva prag za vstop v DZ 4 %, grobo kršeno. Zato predlagamo ukinitev tega praga.

5. PLURALIZACIJA IN DEMOKRATIZACIJA MEDIJEV: prvi ukrep v to smer je odprava pristranskosti informiranja javne RTV in uvedba obvezne regulative na področju privatnih medijev, kar bo garant enakopravnosti vseh polov politike in civilne družbe. Sem spada tudi PODRŽAVLJENJE VOLIVNE KAMPANJE; to je obvezno informiranje volivcev po načelu enakih možnosti za vse, tako pri volitvah kot pri referendumih. RTVSLO plačujmo še naprej, vendar ne na osnovi električnega priključka, temveč iz integralnega proračuna, privatne medije pa, ko gre za volitve in referendume, regulirajmo enako kot RTVSLO.

6. UVEDBA STIMULATIVNEGA IN PRAVIČNEGA OBDAVČENJA nepremičnin in dohodkov po načelu, da oblast ni sredstvo za delitev plena in funkcij med zmagovalci, pač pa SLUŽABNICA za zaščito naravnih virov, kulturne dediščine, pokrajinske raznovrstnosti, vode ter naravnega okolja in zdravja ljudi. Onesnaževalec okolja mora škodo poplačati sam, da se škodljivo početje nikomur ne bo nikdar več izplačalo.

7. ZAŠČITA REGIONALNIH POSEBNOSTI ter OHRANJANJE SLOVENSKEGA JEZIKA IN IDENTITETE na evropskih temeljih (ČLEN 2 EU). Sem spada: (1) decentralizacija države, da bodo regije samoiniciativno reševale tiste probleme, ki jih same najbolje poznajo. Tako bomo preprečili beg možganov in zajezili širjenje prekariata v perifernih območjih; (2) prenova slovenske vojske, ki je hrbtenica naše varnosti ter njeno dopolnitev z delujočo rezervno sestavo; (3) ukrepi za dekontaminacijo prehrane in povečanje prehranske samooskrbe (4) kurikularna prenova celotne vertikale izobraževanja, od vrtcev do univerze, terciarno izobraževanje pa prilagoditi ne le aktivnodržavljanski funkciji posameznika, pač pa tudi potrebam slovenskega gospodarstva.

Lista DavkoPlačevalciSeNeDamoVeč! je DEMOKRATIČNA, NEIDEOLOŠKA PLATFORMA ZA UVELJAVITEV NOVIH PRINCIPOV DRŽAVLJANSKEGA NADZORA nad oblastjo. Pred volitvami Davkoplačevalci zato ne bomo del nobene koalicije. Povolilno koalicijo pa bomo oblikovali projektno, za vsak pomembnejši zakon posebej.

Državljanke in državljani, delitev na desnico in levico je podtaknjena, da bi nam laže vladali ! DAVKOPLAČEVALCI zahtevamo pravično delitev družbenega bogastva, ne zgolj drobtin iz bogatinove mize. Uveljavili bomo nov koncept demokracije in nadzora javnega denarja. Odločno odklanjamo zakulisno »demokracijo« novih obrazov dirigiranih po diktatu »stricev«, katerih cilj je zgolj ohranitev privilegijev in monopolov.

Za vse to je potreben POGUM ZA RAZUM ter volja za SODELOVANJE, zato pozivamo vse, da takoj po volitvah oblikujemo partnerstvo za razvoj in preoblikovanje Slovenije v državo, ki ne bo mačeha, ampak spodbuda delovnim, sposobnim in vsem ambicioznim ljudem, da razvijejo svoje potenciale doma in ne odhajajo v tujino s trebuhom za kruhom. Ponovimo za Ivanom Cankarjem: »jaz, bratje, pa vem za domovino in mi vsi jo slutimo«. Spoštovane volivke in volivci, na nas je, da jo uresničimo !

Ljubljana 27.03.2018

Lista državljanov : DavkoPlačevalci Se Ne Damo Več ! (dp)