V člankih in v odzivih v zvezi z vprašanjem vpliva projekta »drugi tir« na vode v območju se pojavljajo različna mnenja, ki odražajo nevednost, nepoznavanja in nerazumevanje. Navajajo, da je bilo izdano gradbeno dovoljenje brez obvezne pravilno izdelane okoljevarstvene ocene, ki bi ustrezno obravnavala tudi vplive na vode v območju parka Beka, Glinščice in Riserva naturale del Val Rosandra.

Potrebno je pojasnilo.

Vode v dolini Glinščice in Val Rosandra se napajajo iz območja nad predori T1 in T2. Predor v vsakem primeru pomeni novo vgrajeno drenažo v vodni sistem Krasa. Voda iz območja Nasirec in Mihele, to je nad T1, bo po dograditvi predora T1 pospešeno odtekala v dolino Glinščice. Ta vpliv se bo na slapu v dolini Glinščice in na vodah pokazal tako, da bo po deževju v krajšem času naenkrat priteklo več vode v dolino Glinščice (in na slap), potem bo pa iz območja T1 vode zmanjkalo.

Predor T2 bo (bi?) dreniral področje Beka. Voda bo po T2 odtekala proč od doline Glinščice v dolino Osp in morda tudi v dolino Rižane.

Vpliv T1 in T2 na vodne razmere v dolini Glinščice bo bistven. Logično bi bilo, da bi se količina vode pri Slapu zmanjšala na manj kot polovico. Voda bi pritekla po deževju, v ostalem času bi bilo pa ta slap po posegu povsem suh.

Malo verjetno je, da bi Italijani dali kakšno soglasje na tak scenarij.

V gradbenem dovoljenju za (nepotrebne!) razkošne dovozne ceste v dolini Glinščice je predvidena regulacija zgornjega toka Glinščice. GD izrecno vključuje dovoljenje za betonske pregrade na regulaciji (!). Očitno gre za megalomanski gradbeniško – betonarski projekt, pri katerem se avtorji niso spraševali, ali bo po gradnji predorov tam sploh še voda in kam bo voda zares potem tekla!

Zapoznelo naročilo geoloških in hidroloških raziskav bi bilo torej utemeljeno in povsem upravičeno, če bi pred tem strokovno ugotovili, da je ta transportna pot res potrebna in da niso možne cenejše in bolj učinkovite variante.

Davkoplačevalec, naravovarstvenik

vir slike: http://www.riservavalrosandra-glinscica.it/sl/rezervat-doline-glin%C5%A1%C4%8Dice