Gospod Bobovnik, posredujem ta člen vašemu uredniku odmevov, vam pa v vednost. Vendar ne izmišljajte si, da sem bil žaljiv, ker sem vas klical na odgovornost. Vi ste bili žaljivi do mene, ker odgovornost zanikate. Zavrtite si original posnetek in se zamislite nat tem, kar ste naredili. Takega amoralnega luksuza, si ne bi smeli  privoščiti nikoli. Izkrivljanja resnice na JAVNI RTVSLO !      
''Pravica do popravka objavljenega obvestila
26. člen


(1) Vsakdo ima pravico od odgovornega urednika zahtevati, da brezplačno objavi njegov popravek objavljenega obvestila, s katerim sta bila prizadeta njegova pravica ali interes.

(2) Objava popravka se lahko zahteva v tridesetih (30) dneh od objave obvestila oziroma od dneva, ko je zainteresirana oseba zvedela za objavo, če zanjo iz objektivnih razlogov ni mogla zvedeti v okviru danega roka.

(3) Z izrazom obvestilo je mišljena vsaka objava vsebine, s katero sta lahko prizadeta pravica ali interes posameznika, organizacije ali organa, ne glede na to, ali je bila vsebina objavljena v obliki vesti, komentarja oziroma v kakršni koli drugi obliki.

(4) Z izrazom popravek ni mišljen samo popravek v ožjem smislu, to je zanikanje oziroma popravljanje zatrjevanih napačnih ali neresničnih navedb v objavljenem obvestilu, ampak tudi navajanje oziroma prikaz drugih ali nasprotnih dejstev in okoliščin, s katerimi prizadeti spodbija ali z namenom spodbijanja bistveno dopolnjuje navedbe v objavljenem besedilu.''