Ali smo pred odkritjem največje uradniške goljufije? Podrobnejši pregled dokumentacije pri izdanem gradbenem dovoljenju odkrivajo nelegalne in koruptivne postopke SMC ministrov in njihovih uradnikov. Postopki so zreli za ovadbo na posebno preiskovalno skupino. S to objavo smatramo, da imajo preiskovalci dovolj NUP-a dovolj podatkov za začetek preiskave. V nadaljevanju so kronološko predstavljeni bistveni podatki.


MOP je izdal gradbeno dovoljenje 31.3.2016. V gradbenem dovoljenju bi morali biti opredeljeni pogoji za izdajo okoljevarstvenega soglasja za vladni projekt drugega tira. V resnici pa pogoji sploh še ne obstajajo. To sledi iz dejstva, da geologija in vodni sistem na tej trasi še niso proučeni.

Geološkemu zavodu je bila naročena izdelava geološke študije  šele lani, to je leta 2017 jeseni, torej več kot eno leto po izdaji gradbenega dovoljenja. Za to so potrebna vrtanja in druge terenske preiskave, ki so šele sedaj v teku.


Študija, ki bo bolje prikazala dejansko stanje, bo izdelana letos poleti. Potem bo šele možno novelirati projekt, predračuna in načrte izvedbe ter na to morda - če bodo izpolnjeni pogoji - pridobiti Okoljevarstveno dovoljenje na ustreznih podlagah. Ko se bo oziroma bi pridobilo Okoljevarstveno dovoljenje bi imeli podlago za začetek postopka za izdajo gradbenega dovoljenja. Pred tem ni mogoče izdati gradbenega dovoljenja.


Predstaviti je potrebno vso kronologijo dokumentov in podpisnikov zato, da se ugotovi kaj in kateri mojstri so vodili ta projekt vseh 20 let! To ne gre zato ali je potrebna povečana zmogljivost železniške povezave med Koprom in Divačo. O tem ne more biti dvoma!!! Vendar gre za sistematično nelegalno in koruptivno delovanje skupine strokovnjakov, ki so za nelegalna in koruptivna dela dobili vse plačano oziroma preplačano.

Zakaj so poslanci SMC, SD in DESUS-a ta ko strumno in pokorno glasovali za tipičen koruptiven postopek sprejemanja Zakona o ……..drugem tiru, v katerem je izrecno opredeljeno gradbeno dovoljenje, ki ni veljavno zaradi tega, ker nima pogojev za izdajo okoljevarstvenega soglasja.


Sedaj je čedalje bolj jasno, da je nelegalnost in koruptivnost v samem postopku diktirala politika SMC, SD in DESUS-a sistematično in z enim samim namenom, sprejeti zakon, zato da se prekrije nezakonitost. In spet smo pri znanem postopku: Nacionalsocialistična partija je pod Hitlerjem sprejela povsem legalno zakon o iztrebljanju Židov in to dokazovala z demokratičnostjo. Isti vzorci isti prijemi isti način razmišljanja.


Zaradi tega je potreben vsak napor da se zagotovi referendum istočasno z volitvami in zato se SMC tako krčevito upira odločanje na volitvah in referendumu na isti dan. Če bi Nacionalsocialistična partija imela v letu 1930 prave oponente v parlamentu, se Hitler ne bi mogel z lažmi in atentati (danes pa diskreditirati) povzpeti na oblast.


Pa to še ni konec odkrivanja nepoštenih namenov SMC-jeve vladavine.


Davkoplačevalci se ne damo več!