Izjava leta ministra dr. Gašperšiča: kar zagovarja nasprotna stran so sama zavajanja.


Misel, ki je dosežek PR službe na ministrstvu za infrastrukturo. Pa začnimo z naštevanjem zavajanja:


1. trditev dr. Gašperšiča: pri zaslišanju za ministra ugotavlja, da taka predlagana rešitev Drugega tira ni realna za reševanje problema transporta blaga iz pristanišča v Kopru.

1. nasprotna stran ugotavlja: da je njegovo stališče vredno razmisleka 72 ur, ko mu njegova nova stranka dopove, da se naj ne igra s službo, to je da bi bil lahko še kandidat za ministra na listi SMC alias DESUS.


2. trditev dr. Gašperšiča: pritiska na državne uslužbence, da izdajo gradbeno dovoljenje čimprej.

2. nasprotna stran ugotavlja: da v Projektu za gredbeno dovoljenje na portalih pri tunelih v večjem številu ni določenih niti višinskih kot za določitev lokacije portala, kot vstopne točke izkopa v terenu!


3. trditev dr. Gašperšiča: zagotavlja, da imajo investicisjki elaborat v celoti izdelan po vseh kriterijih, pri tam pa pozablja na kriterije za izdelavo vsakega investicijskega načrta za MF.

3. nasprotna stran ugotavlja: da ni vključenih stroškov, tako za obnovo obstoječega tira niti za nakup lokomotiv ali skupaj okoli 350 milijonov EUR. Vsaka državna investicija mora vključevati vsa dela potrebna za tehnološko zaključeno enoto po dokončanju projekta.


4. trditev dr. Gašperšiča: trdi pred vso slovensko javnostjo, da bodo brez težav po trasi drugega tira uredili traso za dvotirno progo.

4. nasprotna stran ugotavlja: da dr. Gašperšič kot gradbeni inženir in kalkulant ne razume, kakšni so pogoji gradnje tunelov (oz. uporabljenih metod) in kar je ključno ne razume, da je za dvocevni tunel dolžine več kot 5000 m potrebno zaradi varnosti dodatno izdelati še ubežni tunel. Če ubežnega tunela ni, potem je lahko v enem tunelu istočasno samo en vlak, ker je drugi tunel takrat uporabljen kot ubežni tir.


5. trditev dr. Gašperšič: trdi, da je projekt v celoti razdelan tudi iz energetskega stališča in zagovarja enosmerno napajalno napetost.

5a. nasprotna stran ugotavlja: da dr. Gašperšič kot doktor tehničnih znanosti iz področja gradbeništva ne razume, da je potrebno za vleko ene kompozicije z maso 1600 ton zagotoviti 12 MW. Ob istočasnvleki na isti progi treh kompozicij potrebujemo polno 36 MW napajanje plus 2 MW za dodatno porabo po postajah. Kot minister za infrastrukturo JE KRIV, kar ne zagotavlja električno napajanje privezanih ladij v Luki Koper in zato zagotavlja povečano vsebnost trdih delcev in hrup vsem prebivalcem Kopra, ki so posledično predisponirani z obolenjem za rakom. V celotnem 4 letnem mandatu ni naredil ničesar, čeprav je rešitev zelo enostavna.

5b. nasprotna stran ugotavlja: da je minister dr. Gašperšič kriv, ker namerno zagovarja enosmerno napajalno napetost za napajanje na slovenskih železnicah in se zaradi tega vsako leto pojavlja prekomerna korozija na vseh elektrificiranih progah ter zavestno preprečuje celovit pristop napajanja z izmeničnim tokom in tako dokazano zagotavlja najmanj 6% manjšo zmogljivost na železniškem omrežju v Sloveniji.


6. trditev dr. Gašperšič: trdi, da bomo slovenski davkoplačevalci po našem konceptu plačali dvotirno progo Koper- Divača.

6. nasprotna stran ugotavlja: da dr. Gašperšič namenoma zavaja slovensko javnost s tem, da ne pove dejanske končne vrednosti državne investicije in je zato kazensko odgovoren. Za tako kršitev bi moralo računsko sodišče TAKOJ začeti postopek proti njemu in vsej ekipi na DRI zaradi 2,2 milijarde povzročene škode. Osnova za kazenski pregon je nerazumevanje funkcionalnega tenderja oziroma izpeljava izvedbenega tendera brez investicijskega načrta za celoten projekt, vključno z obnovo sedanje proge in nakupom vlečnih vozil.


7. trditev dr. Gašperšič: trdi, da je projekt Drugega tira transportno in logistično optimalen.

7. nasprotna stran ugotavlja: da zavaja vso slovensko javnost in ne prizna, da je odsek Prešnica – Koper industrijski tir z zahtevo po največji zmogljivosti in da je odsek Divača – Prešnica del mednarodne proge Divača – Pula, ki bo moral ostati tudi pa odhodu ministra na primerno delovno mesto.


8. trditev dr. Gašperšiča: vsa dela so izvajana transparentno in dosegamo maksimalno črpanje EU sredstev.

8. nasprotna stran ugotavlja: lep dokaz je razpis za maketo, ki bi jo lahko prijavili za EU sredstva pod desiminacijo, pa jo zvesti vladni uslužbenec ne zna niti pravilno umestiti z javnim razpisom. Ker je izbrana najdražja rešitev brez utemeljitve, Vam tudi ga. Bulčeva v Bruslju nič ne pomaga. Pravijo: če ne gre ne gre, zato je bolje odnehati.


Škoda je, da minister in predvsem predsednik vlade kljub dokazano vsaj štirim prošnjam za sprejem ne premoreta toliko akademskega poguma in časa za argumentirano razpravo. Čas dveh let je bil vržen proč izključno zaradi otroške trme in nesposobnosti komuniciranja. Če bo potrebno bomo s številčenjem trditev, ki zavajajo in z nasprotnimi argumenti nadaljevali do začetka referenduma.


Če bomo še kdaj slišali o zavajanju in predvsem nepoznavanju in nerazumevanju razvoja bomo vedno v odgovoru povabili oba pa še kakšnega ministra. Pred izjavami za javnost pa si naj oba ogledata zaradi akademskega naslova najprej svoj in sogovornikov COBISS. Toliko akademske drže pa bi že morala imeti in predvsem razumeti, da človeku očitaš samo tisto kar res nima.


Sicer pa se čas izteka in državljani se bomo oddahnili zato, da bomo z razumno ekipo pospešeno pomagali pri obnovi kritičnih odsekov stare proge, zagotovili obnovo mednarodne proge do Pule in v kratkem času največ štirih let ujeli vse tiste roke, ki so za Luko Koper še kako pomembni. Če hitro delaš so stroški vedno nižji! Staro in znano pravilo. Gradbena operativa čaka na resen pristop in ne na dodeljevanje poslov po principu etike in morale.

dr. Jože Duhovnik