Vlada, ki zagotavlja uveljavljanje korist posameznikov Petriča, Škrabca, Južine in Topolka.


Zadnja izjava državljana dr. Mira Cerarja dokazuje že znano resnico.

Povzeto po časopisu Delo, 29.3.2018

»Na tem mestu mene ne boste videli in zato vlada nikakor ne bo sodelovala v kakršnikoli kampanji za drugi tir, bom pa v kampanji sodeloval sam, kot državljan in kot predsednik SMC, da bom državljane še enkrat prepričal, da gredo na referendum in še enkrat podprejo projekt, ki nas lahko postavi v center sveta,« je poudaril Cerar. Pri tem je dejal, da obstajajo posamezniki, ki vladi mečejo polena pod noge, saj da jih vladni projekt gradnje drugega tira ogroža pri namenih, da zase pridobijo korist.

Veselimo se javnega soočenja z argumenti državljana dr. Mira Cerarja in računamo na enakost pred zakonom pri uveljavljanju možnosti javnega soočenja na javnih medijih. Računamo na matematično sledljivost predstavitev udeležencev javnih soočenj.


Državljan dr. Miro Cerar z današnjo izjavo javno dokazuje, da na mestu predsednika vlade:

- ne pozna in ne želi zahtevati od odgovornih nosilcev projekta dejanske in končne stroške za dvotirno povezavo med Koprom in Divačo, čeprav jo je zagotavljal s posebnim sklepom vlade do decembra 2017.

- zahteva uveljavitev zastarelega projekta, ki prekomerno posega v Naturo 2000, ki posega v vodonosnike in ne zagotavlja ekonomsko in trajnostno rešitev

- ki ne zagotavlja varnost na železniški progi za bodoče petnajstletno delovanje na progi Divača- Prešnica- Černotiče- Hrastovlje- Rižana- Koper,

- s strateškimi razvojnimi cilji ne zagotavlja dolgoročne oskrbe z električno energijo območje Kopra tako, da bi zagotavljal kakovostno in varno življenje prebivalcev v tem območju tako, da bi zmanjšal hrup v Luki Koper, preprečeval onesnaževanje s trdnimi delci zrak v času priveza vseh vrst ladij v Koprskem pristanišču in na koncu zagotovil s strokovnimi skupinami že sedaj primerno oskrbo z električno energijo zato, da bi se transport blaga z vlaki sploh odvijal,

- sistematično s koruptivnimi posegi v sprejemanje zakonov zagotavlja neposredno korist posameznikom, kot lastnikom gradbenih podjetij, zato da bodo protipravno pridobili preko 2,2 milijarde EUR za dela na zastarelem projektu.

- in ne pozna zakonov in kriterijev za pogodbena razmerja pri graditvi objektov v državi Sloveniji, kar bi mu moral zagotoviti državni inženir, vključno z izbiranjem izvajalcev ala maketa za dinamično prikazovanje porabe stroškov denarja slovenskih davkoplačevalcev (maketa bo plačana z denarjem slovenskih davkoplačevalcev ker je bil postopek izbire najbolj ugodne ponudbe nepravilen in ga zato EU ne bo plačevala.

- izvlečni tir bomo plačali slovenski davkoplačevalci zato, ker je postopek nominacije podizvajalcev nepravilen, kar dokazujejo razne študije


Na vsa ta vprašanja bo državljan dr. Miro Cerar imel čas in pravico do odgovora ob enem samem pogoju. To pa je, da pravna stroka na RTV ne bo zagotovila novo pravno inovacijo preprečevanja javnega soočenja ne eminentnem vprašanju zaviranja slovenskega razvoja tako, da bo sistematično in namerno preprečevala postavljanje vprašanj predstavnikov slovenskih davkoplačevalcev, želijo preprečiti korupcijo po vzorci TEŠ 6 na projektu Drugi tir, ki v sedanji obliki ne zagotavlja dvotirno povezavo med Koprom in Divačo.


Ostala vprašanja bomo pripravili člani strokovne skupine pravočasno javno in odgovorno.

dr. Jože Duhovnik