Vsako ponavljanje o tem, kako se nam mudi, da se začno pripravljalna dela za izgradnjo Drugega tira, je popolnoma odveč. Predsednik vlade v odstopu, po novem Državljan C., bi moral vedeti, da to ni res. Če bi njegov kabinet v mnoštvu strokovnjakov vedel, kako pripravlja Državljana C. na referendumsko kampanjo, bi si pazljivo prebral izdano Delno okoljevarstveno soglasje pod številko 35402-2/2012-96 z dne 13.2.2014. To soglasje s pogoji je bilo izdano prede je bilo izdano gradbeno dovoljenje, ki vključuje delno okoljevarstveno soglasje.

V omenjenem Delnem okoljevarstveno soglasju piše v točki št.7 naslednje:

Iz navedenega pogoja sledi, da bo vsako ponavljanje dr. Mira Cerarja o tem, kako se mudi izgradnja trikrat predragega in dvakrat kasneje prepozno zgrajenega tira proti vsem pogojem za ljudi in naravnem habitatu. Resnica je, da SMC ni za varstvo narave, nasprotno SMC vzpodbuja uničevanje narave za vsako ceno, kakor vidimo iz zgoraj postavljenega pogoja.

Začetek del je lahko pri sekanju grmičevja in drevja šele konec avgusta, potem ko stranke SMC ne bo več v normalni vladi.

Državljan C, pa si lahko zapomni še to, da je možen začetek pripravljalnih del šele takrat, ko bodo opravljene vse geološke raziskave (konec poletja 2018) po planu del s strani geološkega zavoda. Šele takrat bosta izpolnjena minimalna pogoja za izdano gradbeno dovoljenje. Prijavitelj gradnje družba 2-TDK (Dragonja) nima nobene zakonske možnosti, da dela začne pred koncem avgusta 2018, ker vlada dr. Mira Cerarja ni izpolnila pogojev po izdani dokumentaciji.

Torej je vsaka trditev dr. Mira Cerarja, da se izgradnja drugega tira mora začeti takoj, samo dokaz več o nezakonitih izvajanjih in delovanju vseh akterjev za podporo nerazumnega projekta. Vsi poslanci SMC, SD in DESUSA so krivi za nastalo stanje. Poslanci SMC, SD in DESUS-a so krivi za zapravljenih 6 mio EUR ter dve leti zaostanka pri začetku cenejšega in hitreje zgrajene dvotirne proge, ker ne premorejo trohico zdravega razuma in dela po zakonih.

Naša zahteva je javna zato, da se vključijo ustrezni nadzorni organi in zagotovijo legalnost postopkov. Vse institucije, ki skrbijo za izvajanje gradnje po izdanem gradbenem dovoljenju imajo pravico, da opravijo ustrezen nadzor in izrekajo ustrezne kazni vsem odgovornim za nastalo stanje. Izdano gradbeno dovoljenje in izvajanje del ima izkazano vsaj pri dveh okoljevarstvenih pogojih nezakonito delovanje vlade in ministrstev.

MOP ima pravico, da v tem trenutku še ustavi gradnjo. Če ustavitev gradnje ne bo je sokriv za izvajanje nelegalnega projekta.


Državljani se ne damo več!, ker je bilo nezakonitih dejanj preveč.

vir slike:

https://sl.wikipedia.org/wiki/Pu%C5%A1%C4%8Davnik_(hro%C5%A1%C4%8D)#/media/File:Osmoderma_eremita-mt.jpg